Oppstart i shippingbransjen som Maritime Trainee

Hvem er du? (Navn, alder, hvor kommer du fra, hvor studerte du, har du bachelor i/hva har du master i?)  

Thomas Erling Lone, Bærum, Sivilingeniør i Marin Teknikk fra NTNU med utveksling til MIT.

På veg inn til kongedømmet Bahrain i Midtøsten

Hvilken bedrift jobber du i? Hva (hvilke arbeidsoppgaver) jobber du med?

Klaveness. Som en del av Maritime Trainee programmet skal jeg rotere rundt i konsernet for å bli kjent med de forskjellige avdelingene. Jeg har startet som prosjektleder for et utviklerteam i Klaveness Digital som bygger data-platformen bak vårt flagskipsprodukt Cargo Value.

Hva er ditt forhold til maritim næring/havet?

Jeg har alltid vært fasinert av havet noe som gjorde det naturlig å søke meg til både Sjøforsvaret og Marin Teknikk ved NTNU. Havet dekker mesteparten av kloden, og vi har utforsket en mindre andel av havet enn Månens overflate. Havet byr på enorme ressurser, og i en sterk sjøfartsnasjon som Norge var det helt naturlig for meg å velge en karriere innen det maritime. 

Hva er det beste med å være en Maritime Trainee?

Programmet består av bedrifter som til sammen representerer omtrent alle forskjellige aspekter ved den globale maritime næringen. Videre kommer traineene fra en tværfaglig bakgrunn som gjør at utbytte av å dele erfaringer blir desto større. Det er et profesjonelt program som gir en unik og bred start i en maritim karriere. I tillegg møter man andre dyktige likesinnede mennesker man skaper minner for livet sammen med!

Feltarbeid i shippingbransjen

Nevn én opplevelse fra tiden din som trainee som du husker veldig godt.

Jeg husker svært godt oppholdet vårt i Son under vårt første seminar. Vi fikk en fantastisk presentasjon fra Erik Jakobsen om makroøkonomien i den maritime bransjen før vi fikk jobbet i team og hatt det hyggelig sammen gjennom to dager med seiling.

Hva er det kuleste du har fått gjøre som trainee hittil?

Det å få ansvar fra dag 1 er noe av det mest spenende med Maritime Trainee programmet. Som Trainee i Klaveness AS fikk jeg muligheten til å tre rett inn i stilling som prosjektleder for et av utviklerteamene våre. Man må hoppe ut i det med armer og bein, forvente høyt tempo, men man lærer utrolig mye.

Hvordan hørte du om Maritime Trainee første gang?

Jeg hørte om programmet gjennom felles bekjente ved Marin Teknikk ved NTNU. Når jeg satte meg ned for å søke fast stilling var programmet uten tvil noe av det som skilte seg ut som veldig attraktivt.

Hvorfor valgte du å søke Maritime Trainee? 

Jeg hadde lenge vurdert å begynne i Management Consulting der jeg også hadde et internship året før jeg var ferdig med studiene. Det ble en veldig livstilsjobb og selv om arbeidsoppgavene gav meg masse stimuli fikk jeg ikke anvendt den tekniske kompetansen fra NTNU. Maritime Trainee programmet appelerte spesielt til meg ved at jeg kan nyttigjøre meg min teknisk kompetanse, men likevel ha et kommersielt fokus. Målet mitt var å få litt i pose og sekk – noe programmet ikke har skuffet på så langt!

Hvorfor vil du anbefale Maritime Trainee til andre? 

Det er en unik mulighet til å få en pangstart på karrieren. I tillegg får man testet mye forskjellig og har muligheten til å styre seg inn mot det man virkelig brenner for. Det er masse å lære av medtraineer og mentorer, og man får mulighet til å reise verden rundt for å se hvordan bransjen fungerer i praksis.

Hands on experience er noe av det beste med programmet

Hva vil du bruke Maritime Trainee-erfaringen til i fremtiden?

Jeg håper og tror erfaringen fra Maritime Trainee programmet vil gi meg en bred platform å bygge videre i min maritime karriere. Helhetsinntrykket av bransjen og nettverket man kan samle på disse 18 månedene er uvurdelig, i tillegg til den personlige utviklingen man får av så mye ansvar og motstand fra dag 1.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *